Domowa strona ks. Piotra Adamskiego.

„Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana, jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.

I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14, 8).

Święcenia kapłańskie otrzymałem 27 maja 1995 rPosługę pełnię obecnie w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdyni-Witominie.

Katechizuję:

Wspólnoty, z którymi posługuję:

KONTAKT:              adams069