BIERZMOWANIE

Holy Spirit came down like dove, holy spirit dove flies in blue sky, bright light shines from heaven, christian symbol, gospel story

 PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Zakończyliśmy I ETAP przygotowania – Kurs ewangelizacyjny „Nowe Życie”. Kandydat zna odpowiedzi na pytania:

  1. Co św. Jan chciał przekazać mówiąc o Jezusie, że jest wodą, światłem i chlebem?
  2. Co przekonuje Cię, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem a co, że jest prawdziwym Bogiem?
  3. Dlaczego Jezus umarł i jaki jest związek Jego śmierci z naszym życiem?

KOLEJNE SPOTKANIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ WEDŁUG PLANU:

  • 15 lutego 2018 r. (czwartek) – spotkanie w salce parafialnej
  • 08 marca (czwartek) – spotkanie w salce parafialnej

UWAGA: plan może ulec zmianie w przypadku ustalenia terminu bierzmowania na luty lub marzec