PORADNIA RODZINNA

Rekolekcje „Od przemocy do życia w obfitości” (2016r.) oraz „O porozumieniu bez przemocy”(2017r.), które jako wspólnota przygotowaliśmy w kościele św. Barbary, stały się impulsem do podjęcia dalszej pracy z ofiarami i  sprawcami przemocy w formie warsztatowej. Ponieważ charyzmatem wspólnoty jest pomoc rodzinom przeżywającym kryzys, pragniemy również podjąć pracę w formie pomocy psychologiczno-pastoralnej. Jesteśmy obecnie w trakcie…