Grupa „NATANAEL”

   Spotkania grupy „Natanael” mają charakter „Lectio divina w grupie”, które jest wspólnym otwieraniem się na Słowo Boże i okazywaniem z prostotą serca własnej reakcji wobec Słowa.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE: 09 LISTOPADA GODZ. 19.00

ostatnia szansa na zapisanie się do grupy – od listopada grupa prowadzi spotkania zamknięte! formularz znajduje się na końcu.

osoby, które nie były na pierwszym spotkaniu proszone są o przyjście na godz. 18.45 w celu omówienia dynamiki grupy „Natanael”.

Tegoroczny temat:

Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16, 18)

Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich maluje obraz Kościoła, który buduje Jezus za pośrednictwem św. Piotra. Obraz ten jest ilustracją słów Jezusa wypowiedzianych pod Cezareą Filipową. W czasie tegorocznych spotkań będziemy mu się przyglądali uważnie, aby w Słowie Bożym dojrzeć najpierw żyjącego i działającego wśród nas Jezusa Zmartwychwstałego, aby następnie, jak w lustrze wody, ujrzeć swoje prawdziwe oblicze. Droga popaschalnego Kefasa jest drogą każdego, kto jak Piotr i pierwsi uczniowie wyznaje, że „wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa” (Dz 15, 11).

Spotkania odbywać się będą w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 19.00 w salce za plebanią. 

 Zapisz się do grupy na rok 2017/2018 wypełniając formularz: