LSO

logoZasady Liturgicznej Służby Ołtarza parafii św. Barbary

ZBIÓRKI MINISTRANTÓW: w każdą środę o godz. 18.45

 • od godz. 17.00 będzie można korzystać z salki

MSZA ŚW. WSZYSTKICH MINISTRANTÓW:  każda II środa miesiąca godz. 18.00 (uroczysta asysta)

PUNKTACJA ZA SŁUŻENIE: (od października)

 • Każdy ministrant posiada swój zeszyt służby;
 • Ministrant po Mszy św. prosi księdza celebrującego o złożenie podpisu;
 • Punktacja będzie brana pod uwagę przy wyznaczaniu kolęd (nie dotyczy LSO uczących się w szkole powyżej gimnazjum);
 • Ministranci nie służący do Mszy św. nie będą wyznaczani do kolędy.

SKALA PUNKTACJI:

 • Służba w niedziele – 1 pkt.
 • Służba w dni powszednie – 2 pkt.
 • Nabożeństwo – 2 pkt.
 • Udział w zbiórkach – 2 pkt.
 • Pomoc dodatkowa – 2 pkt.

KANDYDACI NA MINISTRANTÓW: spotkanie po Mszy św. o godz. 11.15 w niedzielę (będzie potrzebna pomoc starszych ministrantów)

SPORTOWE:

 • Treningi piłki nożnej: sobota godz. 12.00; boisko gimnazjum nr 6;
 • Ściana wspinaczkowa: III sobota miesiąca, godz. 11.00