PREAMBUŁA:

 „Często lepiej zwolnić kroku, porzucić niepokój, aby spojrzeć w oczy i słuchać, albo odłożyć pilne sprawy, aby towarzyszyć człowiekowi, który pozostał na skraju drogi” (Papież Franciszek, „Evangelii gaudium” nr. 46).

Zespół Poradni „PO-MOC”, działającej przy parafii św. Barbary w Gdańsku, pragnie, aby była ona miejscem towarzyszenia człowiekowi, który doświadczając kryzysu i pozostając „na skraju drogi”, doświadcza wielokrotnie opuszczenia, samotności i bezradności.

Jesteśmy chrześcijanami i wierzymy,
że Moc większa od nas samych, może przywracać zdrowie psychiczne i duchowe.

ADRES: ul.Długie Ogrody 19, 80-761 Gdańsk 

KONTAKT: Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować

  • e-mail: barbara@gmail.com
  • telefonicznie: tylko w wyznaczonych przez doradców godzinach; prosimy nie zostawiać wiadomości SMS.

ZESPÓŁ PORADNI:

ks. mgr Piotr Adamski:

wikariusz parafii św. Barbary w Gdański, duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, katecheta, rekolekcjonista, kierownik duchowy.

Udziela pomocy w zakresie poradnictwa psychologicznego w formie spotkań indywidualnych i małżeńskich.

Tel. 737959015 (dyżur telefoniczny tylko we wtorek w godz. od 19.00 do 21.00). W styczniu ze względu na kolędy nie przyjmuje.

 dr Anna Owczarek:

psycholog, wykładowca, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię krótkoterminową i długoterminową, indywidualną oraz grupową dla dorosłych i młodzieży. Udziela pomocy psychologicznej w formie:

  • spotkań indywidualnych – konsultacji psychologicznej i psychoterapii indywidualnej
  • warsztatów grupowych i treningów grupowych
  • konsultacji rodzinnych/małżeńskich

Zgłaszająca się osoba lub rodzina zapraszana jest na 2-3 konsultacje, które prowadzą do ustalenia sposobu oferowanej pomocy (np. dalsza psychoterapia, udział w warsztatach, itp)

Tel. 736 733 074 (dyżur telefoniczny tylko w poniedziałek w godz. 12.30 – 14.00)

mgr Marcin Gmiąt

psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, nauczyciel, tutor, członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, koordynator ruchu „Mężczyźni św. Józefa” na teren Szkocji. Prowadzi warsztaty rozwojowe w temacie komunikacji, relacji i emocji oraz liczne konferencje psychoedukacyjne.

Udziela pomocy w formie psychoterapii indywidualnej długoterminowej i krótkoterminowej dla dorosłych oraz konsultacji psychologicznych.

Przyjmuje na wstępną konsultację w celu rozpoznania trudności oraz dróg rozwoju, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Tel. 884 941 969

mgr Mirosława Pakur:

nauczyciel, pedagog, lider ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar przy parafii św. Barbary w Gdańsku, prowadząca warsztaty „12 kroków ku pełni życia”, doradca rodzinny Diecezjalnej Poradni Rodzinnej z dużym doświadczaniem praktycznym.

Udziela pomocy małżeństwom przeżywającym kryzys w formie spotkań indywidualnych i małżeńskich.

Tel. 660713364 (dyżur telefoniczny tylko w poniedziałki od godz. 12.00 – 15.00)

 

dr Justyna Kwaśniak:

nauczyciel, pedagog, zaangażowana w posługę Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar przy parafii św. Barbary w Gdańsku, współprowadząca warsztaty „12 kroków ku pełni życia”.

Udziela pomocy małżonkom przeżywającym kryzys w formie spotkań indywidualnych i małżeńskich.

Tel. 736 039 886 (dyżur telefoniczny tylko w środę w godz. 19.00 do 21.00)

Marek:

trzeźwiejący alkoholik, zaangażowany w ruch Anonimowych Alkoholików (AA). Udziela pomocy małżonkom przeżywającym kryzys w formie spotkań indywidualnych i małżeńskich.

Kontakt przez księdza Piotra i doradców rodzinnych.

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI:

  • Wizyta u doradców rodzinnych i konsultacja z księdzem są udzielane bezpłatnie.
  • Porady psychologiczne wg zasady: pierwsza konsultacja darmowa, kolejne płatne po indywidualnym uzgodnieniu.

KONTO PORADNI: wpłat prosimy dokonywać na konto, koniecznie ze wskazanym tytułem przelewu!

 Możesz wesprzeć działania Poradni „Po-moc” swoimi dobrowolnymi ofiarami, które chcemy przeznaczać na dofinansowanie terapii osób niezamożnych. Prosimy o wpłaty na poniższe konto:

 24 1240 5354 1111 0010 8277 2517

 Tytuł przelewu:Cele statutowe – poradnictwo rodzinne”

Adres: Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa

św. Mikołaja 1

81-062 Gdynia