WARSZTATY

Temat: „Od samotności do Bliskości”

Warsztat prowadzi: psychoterapeuta Marcin Gmiąt

Koszt warsztatu: 40 zł

Termin rozpoczęcia: czwartek, 28 czerwca 2019 (godz. od 19.00 do 20.30)       

Zapisy: do 25 czerwca, telefonicznie: 884-941-969

Charakterystyka warsztatów: O możliwościach konstruktywnego wykorzystania samotności w związku. Jak przeżywać samotność w związku? Jak budować bliskość? Jak zadbać o siebie? Jak sprawić, by było nam dobrze z samym sobą, by inni pragnęli być przy nas. 

Temat: „Uzależnienie od Czynności”

Warsztat prowadzi: psychoterapeuta Marcin Gmiąt

Koszt warsztatu: 40 zł

Termin rozpoczęcia: czwartek, 11 lipca 2019 (godz. od 19.00 do 20.30)

Zapisy: do 8 lipca, telefonicznie 884-941-969

Charakterystyka warsztatów: Często uzależnienie kojarzymy jedynie z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, jednak coraz więcej osób uzależnia się od wykonywanych czynności. Gry, komputer, seks, sport i inne nawet zdrowe czynności, będąc używane w sposób kompulsywny mogą zaburzać funkcjonowanie człowieka, pochłaniają dużo energii i stają się stopniowo życiem osoby uzależnionej.

Spotkanie obejmuje część wykładową (czym jest uzależnienie behawioralne, rodzaje uzależnień, fazy uzależnienia, mechanizmy uzależnienia) oraz warsztatową (radzenie sobie ze stresem i uzależnieniem).

Temat: „Serce przy Sercu” część I

Warsztat komunikacji na podstawie „Porozumienia bez Przemocy”

Warsztat prowadzi: psychoterapeuta Marcin Gmiąt

Koszt warsztatu: 240 zł (w tym materiały, kawa, herbata, ciastka,

            oraz sobotni obiad w pobliskiej restauracji „Kuchnia Polska”)

Termin rozpoczęcia: 19- 21 lipca 2019 (start w piątek o godz. 18.30)

                              Piątek w godz. od 18.30 do 21.00

                              Sobota w godz. od 9.00 do 18.00

                              Niedziela w godz. od 9.00 do 14.00

Zapisy: do 15 lipca, tel.: 884-941-969; e-mail: marcin.gmiat@gmail.com

Charakterystyka warsztatów: Na warsztatach „Serce przy Sercu” będziesz miał możliwość nauczenia się posługiwania tak zwanym „językiem serca” opartym na metodzie NCV – Nonviolent Communication (Komunikacja bez Przemocy). Podstawą warsztatu jest model 4 kroków komunikacji, który opracował prof. Marshall B. Rosenberg – model w strukturze prosty, ale wcale niełatwy w praktyce. Jednak autorski warsztat „Serce przy Sercu”, oparty na tej metodzie, prowadzony w duchu wiary chrześcijańskiej, pomaga ten styl komunikowania się z innymi zrozumieć, opanować oraz wprowadzić w praktykę. To styl komunikowania, który sprawia, że możemy bezkonfliktowo uzewnętrznić wobec innych to, co czujemy a jednocześnie pomaga on zrozumieć drugiego człowieka, nawet jeśli mówi rzeczy, które w danym momencie raczej utrudniają niż ułatwiają kontakt. Dlatego warsztaty „Serce przy Sercu” nazywamy także „komunikacją empatyczną”.

 

Temat: „Teoretyczne i praktyczne podstawy umiejętności asertywnych”

Warsztat prowadzą psycholog: dr. Anna Owczarek

Koszt: 100 zł

Termin rozpoczęcia: 28 września 2019r. (w godz. od 9.00 do 14.00)

Zapisy: zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie pod numerem 696020070

Charakterystyka warsztatów: Uczestnicy treningu będą mieli okazję min. dowiedzieć się czym jest asertywność oraz poznać czynniki utrudniają nam być asertywnym w relacjach z innymi. Część warsztatowa pozwoli uczestnikom:

 • nauczyć się skutecznie odmawiać w różnych sytuacjach społecznych,
 • przećwiczyć umiejętność asertywnego odmawiania,
 • nauczyć się asertywnie reagować na krytykę oraz pochwały ze strony innych osó

 

Temat: „Psychoedukacja”

Warsztat prowadzą psycholog: dr. Anna Owczarek i mgr Joanna Grzenia

Koszt jednego spotkania: 40zł

Termin rozpoczęcia: 4 października 2019 r.

Zapisy: zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie pod numerem 696020070

Charakterystyka warsztatów: Warsztaty odbywać się będą raz w tygodniu,
w piątek w godz. od 17 do 18.00. W trakcie spotkań podjęte zostaną następujące tematy:

 1. Jak mówić by inni nas słuchali-podstawy skutecznej komunikacji
 2. Złość-wróg czy przyjaciel? Skuteczne metody radzenia sobie ze złością.
 3. Skuteczna komunikacja- jak mówić by unikać konfliktów
 4. Lęk – jak sobie z nim radzić?
 5. Toksyczny ludziom nie dogodzisz-jak rozpoznać i obronić się przed tym co niszczące
 6. Manipulacja jest wśród nas-najczęstsze formy komunikatów zawierających manipulację emocjonalną
 7. Metody radzenia sobie z komunikatami zawierającymi manipulację

 

Temat: „Przeżyć kryzys i nie zwariować”

Warsztat prowadzi: dr Justyna Kwaśniak, ks. Piotr Adamski

Koszt jednego warsztatu: 100 zł

Planowany termin rozpoczęcia: październik/listopad 2019 r.

Zapisy: zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie pod numerem 737959015 (we wtorek w godz. od 19.00 do 21.00)

Charakterystyka warsztatów: Kryzys jako naturalny element życia przydarza się każdemu. Jest wynikiem przewidywalnych i nieprzewidywalnych zdarzeń losowych. W czasie kryzysu poziom lęku, obaw, napięcia, poczucia bezradności czy winy jest tak duży, że uniemożliwia racjonalne myślenie. Wiedza na temat etapów przeżywania kryzysu, zniekształceń poznawczych czy dysfunkcjonalnych przekonań ułatwia rozumienie reakcji uczuciowych i podejmowanych decyzji. Konstruktywnie przeżyty kryzys może być szansą na wprowadzenie zmian
w swoim funkcjonowaniu i w relacjach z innymi ludźmi. W cyklu kilku warsztatów podjęte zostaną następujące tematy:

 1. Kryzys poczucia własnej wartości
 2. Kryzysy małżeńskie
 3. Kryzys związany z przemocą