WARSZTATY PROPONOWANE PRZEZ PORADNIĘ „PO – MOC”

 • Warsztaty, które prowadzone przez doświadczonych psychologów, są odpłatne.
 • Zapisy odbywają się poprzez zgłoszenie na adres: pomoc.barbara@gmail.com. Prosimy o podanie informacji w jakim warsztacie pragną Państwo uczestniczyć.
 • Po przyjęciu zgłoszenia otrzymacie Państwo informację o terminie warsztatu, wysokości odpłatności oraz numerze konta, na które trzeba wpłacić zaliczkę.

Trening asertywności:

Trening ma charakter praktyczny i pozwala na poznanie i przećwiczenie umiejętności dotyczących tego jak:

 • asertywnie przyjmować ocenę na swój temat
 • asertywnie reagować na krytykę i atak
 • asertywnie wyrażać swoje opinie i przekonania
 • asertywnie wyrażać uczucia przyjemne i nieprzyjemne wobec drugiej osoby
 • asertywnie odmawiać

I część treningu potrwa około 5 godzin. Uczestnicy będą mieli okazję poznać podstawy teoretyczne asertywności oraz przećwiczyć w formie praktycznej asertywne zachowania dotyczące przyjmowania ocen krytycznych i pochwał na swój temat oraz asertywnej odmowy. Podczas treningu otrzymają również informacje zwrotne oraz wskazówki odnośnie trenowanych umiejętności. Koszt 70 zł za udział w treningu. W cenę wliczone są materiały dla uczestników. Pozostałe umiejętności będą trenowane podczas kolejnych stopni treningu.

Grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy:

Jest to cykl kilkunastu spotkań 1,5 godzinnych (raz w tygodniu)odbywających się w formie warsztatów grupowych. Jest ona przeznaczona dla osób , które w swoim życiu doświadczają lub/i doświadczały przemocy fizycznej lub psychicznej. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się min. z następującymi zagadnieniami oraz podjąć refleksję na temat własnego funkcjonowania:

 • definicja przemocy fizycznej i psychicznej
 • elementy przemocy psychicznej: szantaż, manipulacja, poniżanie, deprecjonowanie potrzeb,”pranie mózgu”
 • dynamika zachowań przemocowych w rodzinie
 • przyczyny przemocy i czynniki podtrzymujące to zjawisko w rodzinie
 • sposoby obrony przed przemocą-psychologiczne i instytucjonalne
 • cechy charakterystyczne osób doświadczających przemocy
 • cechy osób pozostających w związkach przemocowych i stosujących przemoc
 • zjawisko współuzależnienia, PTSD  i inne długotrwałe skutki przemocy
 • przemoc domowa a religia katolicka-fakty i mity
 • rozwój siebie jako droga wyjścia z przemocowego kręgu

Trening zastępowania agresji (TZA)

Cykl kilkunastu spotkań raz w tygodniu , których głównym celem jest zmiana zachowania, emocji  i myślenia uczestników w taki sposób, aby zapobiegała ona zachowaniom agresywnym.

Trening polega na uczeniu się i ćwiczeniu nowych, bardziej konstruktywnych zachowań w sytuacjach w których dotychczas osoba nie radziła sobie z nadmiarem złości. Efektem będzie też nauka podejmowania właściwych decyzji w określonych okolicznościach. Spośród wielu umiejętności uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się min:

 • identyfikacji czynników wewnętrznych (np. mysi)jak i zewnętrznych ,które wyzwalają złość
 • identyfikowania własnego agresywnego zachowania i konsekwencji tego zachowania
 • wypracowania nowych umiejętności samouspokajania się
 • wprowadzania świeżo wypracowanych strategii w życie