plakat-rekolekcji-sw-mikolaj

Przemoc to temat trudny i wstydliwy dla tych, którzy jej doświadczyli (lub doświadczają). W trakcie trwających trzy dni rekolekcji zostaną podjęte następujące tematy:

  • DZIEŃ 1 (piątek):  ks. Piotr Adamski wygłosi katechezę na temat: „Źródła przemocy w rodzinie”.
  • DZIEŃ 2 (sobota): przedstawiciele Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar” podejmą próbę odpowiedzi na pytanie: „Jak radzić sobie z przemocą w rodzinie?”. Będzie to katecheza połączona ze świadectwami osób po doświadczeniu przemocy w rodzinie.
  • DZIEŃ 3 (nieidziela): uczestnicy rekolekcji zostaną zaproszeni do modlitwy o uzdrowienie zranień po przemocy w rodzinie. Będzie to zarazem „NIEDZIELA SYCHAROWSKA” w parafii, czyli świadectwa członków wspólnoty „Sychar” i zaproszenie do ogniska Sychar.

_____________________________________________________goscniedzielnylogo

O rekolekcjach, które odbyły się w dniach 09-12 czerwca w parafii św. Barbary można przeczytać w Gościu Niedzielnym:

  1. Artykuł promujący rekolekcje 
  2. Artykuł o pierwszym dniu rekolekcji