womanreadingsunset

 PROPOZYCJA DO OSOBISTEJ MODLITWY:

 DZIEŃ I: „Źródła przemocy w rodzinie”
 1. Jaki był mój dom, który opuściłem?
 2. Który z rodziców był w moim procesie wychowania dominującym?
 3. Jakie niewłaściwe wzorce zachowania przeniosłem nieświadomie do rodziny, którą założyłem?
 4. Jak rozwiązywano sprawy konfliktowe w moim domu rodzinnym, a jak rozwiązuję je w domu, który tworzę?
 5. Będę wpatrywał się w Tego, który codziennie mi błogosławi – dobrze o mnie mówi….

Teksty biblijne do modlitwy Słowem Bożym:

 1. Ps 23
 2. Rdz 4, 1-26
 3. Rdz 27 – 32
DZIEŃ II: „Jak radzić sobie z przemocą w rodzinie?”

Teksty biblijne do modlitwy Słowem Bożym:

 • „Odrzekł mu Jezus: «Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?»” (J 18,17-23);
 • „Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi” (Mt 5,39).

MEDYTACJA BIBLIJNA do: Pierwsza Królewska 19, 9a. 11-16

 • Bóg żywy potrafi objawiać się na wiele sposobów. Ma moc objawić się w gwałtownej wichurze. Ma moc objawić się w trzęsieniu ziemi. Ma moc objawić się w ogniu. Ma moc objawić się w łagodnym powiewie. Prorok Eliasz doświadcza Boga w lekkim powiewie. Można byłoby sobie zadać pytanie: Dlaczego Bóg żywy objawił się Eliaszowi w lekkim powiewie? Autor Księgi Królewskiej pisze bowiem: A po tym ogniu – szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: «Co ty tu robisz, Eliaszu?»
 • Prorok Eliasz został wysłany do Bożej  góry Horeb przez samego Boga. Był w głębokiej, trudno wytłumaczalnej depresji. Po pokonaniu proroków Baala (Eliasz dopuszcza się okrutnej przemocy!) i groźbach królowej Izabel wpadł w depresję. Autor Księgi Królewskiej nadmienia, że źródłem jego depresji był lęk. Wydaje się, że objawiła się ludzka słabość. Jakieś granice wytrzymałości u Eliasza zostały nadszarpnięte. Często na ludzką wytrzymałość ma wpływ jedno trudne doświadczenie, ale czasami także wielość trudności i niepowodzeń. W jakiej sytuacji objawiają sie kryzysy w twoim życiu (depresje, załamanie nerwowe, rozbicie wewnętrzne)?
 • Eliasz potrzebował doświadczyć Boga w lekkim powiewie. Potrzebował doświadczyć wsparcia, pocieszenia, delikatności i łagodności. Jego kruchość nie była efektem zatwardziałości serca, wewnętrznego oporu, ale zwykłej kruchości psychicznej człowieka. Autor Mądrości Syracha pisze o Eliaszu znamienne słowa: Następnie powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia.(Syr 48,1) Ten prorok jak ogień był kruchy jak każdy człowiek, ponieważ kruchość i słabość wpisana jest w ludzką kondycję.
 • Jak potrzebujesz doświadczyć Boga żywego w swoim życiu? Jak pragniesz Go doświadczyć? Czego potrzebujesz, aby wzrosła twoja wiara? Bóg przyjdzie do ciebie tak jak tego potrzebujesz. U Boga nie ma raz utrwalonych schematów działania. Bóg żywy jest Bogiem kreatywnej miłości. Proś Go a On objawi Ci siebie, tak, jak tego potrzebujesz.

(medytacja na podstawie materiału z serwisu http://www.onjest.pl/slowo)

DZIEŃ III: „Uzdrowienie w Jezusie.”

Teksty biblijne do modlitwy Słowem Bożym:

 • Ez 34,11-12.15-17
 • Łk 4, 18-19
 • J 10,10
 • Iz 53, 5
 • Ps 147, 3
 • J 15, 5