tli-header-lectio-divina

Przebieg spotkania:

  1. Zapraszamy Ducha Świętego na spotkanie.
  2. Odczytujemy tekst Pisma św.
  3. Pogłębiamy rozumienie tekstu (katecheza).
  4. Jeszcze raz odczytujemy tekst Pisma św.
  5. Otwieramy się w ciszy na Słowo Boga.
  6. Kończymy wspólną liturgiczną modlitwą dnia.