ZASADY PRZYGOTOWANIA

  1. Do końca listopada dostarczyć metrykę chrztu św. (dotyczy osób ochrzczonych poza tutejszą parafią).
  2. Przynajmniej ocena dostateczna z lekcji religii w II semestrze klasy drugiej i I semestrze klasy trzeciej gimnazjum.
  3. Zachowanie nienagannej postawy chrześcijańskiej w szkole (przynajmniej ocena poprawna z zachowania).
  4. Obecność na wszystkich spotkaniach przygotowujących do bierzmowania (trzy nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze oznaczają skreślenie z listy kandydatów).
  5. Godne zachowanie w czasie spotkań przygotowujących do bierzmowania; aktywnie włączanie się w liturgie wyznaczonych Mszy świętych niedzielnych (czytania, komentarze, dary ofiarne, śpiew).
  6. Uczestniczyć w Liturgiach Pokutnych w Adwencie, Wielkim Poście oraz w czasie Nowenny przed przyjęciem sakramentu bierzmowania i przystąpić do indywidualnej spowiedzi św.
  7. Prowadzenie tzw. „Notatnika kandydata do bierzmowania”.
  8. Posiadanie na spotkaniach Pisma św. Nowego Testamentu.
  9. Uczestniczenie we wszystkich spotkaniach „Nowenny przygotowującej do przyjęcia sakramentu bierzmowania”.
  10. Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować skreśleniem z listy kandydatów do bierzmowania.