Informacje o spotkaniach.

Ze względu na zaostrzenie wymogów sanitarnych w związku z pandemią w spotkaniu może brać udział tylko ograniczona liczba uczestników. Wejście na spotkanie tylko dla osób wcześniej zapisanych.

Brak miejsc.

TEGOROCZNY TEMAT: „Lectio divina do Ksiąg Samuela”.

„Nie żyjemy jedynie w epoce przemian, ale w czasach, kiedy dochodzi do zmiany epoki. Zmiany nie są już linearne, lecz epokowe. Szybko zmienia się sposób życia, odnoszenia się do siebie, komunikowania i formułowania myśli, relacje między pokoleniami, a także rozumienie oraz przeżywanie wiary i nauki” (Papież Franciszek, Przemówienie w czasie przedświątecznego spotkania z przedstawicielami Kurii Rzymskiej w grudniu 2019r.).

Księgi Samuela opowiadają o narodzie wybranym w epoce przemian, w ważnym okresie przejściowym w historii zbawienia. Odchodzi w cień urząd „sędziego” i rodzi się monarchia. Relacja z tego okresu skupia się na postaciach: Samuela (ostatni sędzia), Saulu (pierwszy król) i Dawidzie (drugi król). W lectio divina do Ksiąg Samuela będziemy szukali światła dla naszego życia w czasie przemian i zmiany epoki.