PORADNIA RODZINNA

Rekolekcje „Od przemocy do życia w obfitości” (2016r.) oraz „O porozumieniu bez przemocy”(2017r.), które jako wspólnota przygotowaliśmy w kościele św. Barbary, stały się impulsem do podjęcia dalszej pracy z ofiarami i  sprawcami przemocy w formie warsztatowej. Ponieważ charyzmatem wspólnoty jest pomoc rodzinom przeżywającym kryzys, pragniemy również podjąć pracę w formie pomocy psychologiczno-pastoralnej. Jesteśmy obecnie w trakcie tworzenia grupy interdyscyplinarnej, która będzie świadczyć profesjonalną pomoc.

Ks. Proboszcz parafii św. Barbary w Gdańsku udostępnił do w/w dzieł kolejną salkę, która mieści się nad zakrystią oraz posiada osobne wejście i możliwość podłączenia pełnego węzła sanitarnego. Salka wymagała kapitalnego remontu. Dzisiaj po kilku miesiącach intensywnej pracy salka jest już prawie gotowa do pełnienia zamierzonego celu. 

Dziękujemy za wszelką okazaną pomoc. Jeśli chcesz ofiarować pomoc pieniężną prosimy o wpłatę na poniższe konto parafii św. Barbary z dopiskiem „Na Sychar”.

ks. Piotr Adamski wraz z odpowiedzialnymi Ognisko WTM „Sychar” Gdańsk

dane do wpłaty: Parafia pw św. Barabary
80-761 Gdańsk,  ul.Długie Ogrody 19
ING BANK ŚLĄSKI nr r-ku: 77 1050 1764 1000 0023 0837 0234