Wspólnota „SYCHAR”

GRUPA GDAŃSKA

Spotkania odbywają się w parafii św. Barbary w pierwszy piątek miesiąca:

GRUPA GDYŃSKA

Spotkania odbywają się w parafii św. Mikołaja: