GRUPA „NATANAEL”

Kim jesteśmy?

Nie mówimy o sobie „wspólnota”, lecz grupa. Pochodzimy z różnych wspólnot, są wśród nad także osoby niezrzeszone w żadnych wspólnotach, grupach, czy ruchach kościelnych.

*

Łączy nas…

pasja i pragnienie słuchania Słowa Bożego w rytmie lectio divina.

*

Nie dzielimy się Słowem Bożym ….

aby Słowo mogło najpierw obumrzeć w naszej codzienności i wydać owoc, którego pragnie Pan.

Nie podejmujemy aktywności ewangelizacyjnej – oddajemy się wyłącznie słuchaniu Słowa Bożego.

*

Nasze spotkanie przebiega tak …

W domu przygotowujemy się poprzez osobiste lectio.

Zapraszamy Ducha Świętego.

Odczytujemy wspólnie  tekst Pisma świętego

Pogłębiamy rozumienie tekstu (wprowadzenie do meditatio).

Jeszcze raz, tym razem indywidualnie, odczytujemy tekst Pisma św.

Otwieramy się w ciszy na Słowo Boga (czas meditatio).

Trwamy w milczeniu przed Najświętszym Sakramentem (czas oratio).

Pogłębiamy i odczytujemy Słowo w naszej codzienności (czas actio).

EUCHARYSTIA:

raz w miesiącu przeżywamy EUCHARYSTIĘ w klimacie ciszy
(czas contemplatio)