ZESPÓŁ PORADNI

ks. mgr Piotr Adamski:

Wikariusz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Gdańsku Nowym Porcie. katecheta, rekolekcjonista, kierownik duchowy. Ukończył studia podyplomowe „Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa” na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie w trakcie „Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” na Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

 • Udziela konsultacji na prośbę członków zespołu poradni.
 • Kontakt przez zespół poradni.

dr Anna Owczarek:

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskała również tytuł doktora Psychologii. Pracując ponad 10 lat na jednej z gdańskich uczelni prowadziła wykłady, warsztaty dla studentów i treningi o różnej tematyce psychologicznej. Ukończyła 2-letni Kurs Psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz 2-letni Kurs Psychodramy w Europejskim Instytucie Psychodramy. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach tematycznych. Doświadczenie praktyczne w zakresie psychoterapii zdobyła pracując jako psychoterapeuta na Oddziale Nerwic dla dorosłych oraz w Ośrodku dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Współpracowała również z Centrum Psychologiczno-Pastoralnym „Więź” w Tczewie. Odbyła   staże zawodowe na oddziale Szpitala Psychiatrycznego „Srebrzysko” oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Praca terapeutyczna w poradni Po-Moc jest poddawana superwizji.

W poradni prowadzi:

 • psychoterapię indywidualną krótkoterminową i długoterminową dla dorosłych i młodzieży
 •  konsultację małżeńską (maximum 5 spotkań)
 • warsztaty i treningi grupowe

Zgłaszająca się osoba zapraszana jest na 1-2  konsultacje, które prowadzą do ustalenia sposobu oferowanej pomocy (np. dalsza psychoterapia, udział w warsztatach, itp) po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub mailowo.

Tel. 696020070

Marcin Gmiąt

Mąż i ojciec dwójki dzieci, ukończył studia teologiczne w Jerozolimie, organizator i przewodnik pielgrzymek do Ziemi Świętej, koordynator krajowy ruchu „Mężczyźni św. Józefa” w regionie Szkocji, członek Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz Domowego Kościoła.

Głosi rekolekcje, prowadzi warsztaty rozwojowe w temacie komunikacji, relacji i emocji oraz liczne konferencje psychoedukacyjne.

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Udziela pomocy w formie:

 • psychoterapii indywidualnej długoterminowej i krótkoterminowej dla dorosłych
 • konsultacji psychologicznych

Przyjmuje na wstępną konsultację w celu rozpoznania trudności oraz dróg rozwoju, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Tel. 884 941 969

mgr Mirosława Pakur:

Nauczyciel, pedagog, lider ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar przy parafii św. Barbary w Gdańsku, prowadząca warsztaty „12 kroków ku pełni życia”, doradca rodzinny Diecezjalnej Poradni Rodzinnej z dużym doświadczaniem praktycznym.

 • Udziela pomocy małżeństwom przeżywającym kryzys w formie spotkań indywidualnych i małżeńskich.

Tel. 660713364 (dyżur telefoniczny tylko w poniedziałki od godz. 12.00 – 15.00)

dr Justyna Kwaśniak:

Nauczyciel, pedagog, zaangażowana w posługę Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar przy parafii św. Barbary w Gdańsku, współprowadząca warsztaty „12 kroków ku pełni życia”.

Ukończyła „Studium pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej” w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Terapeuta w procesie Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii w Warszawie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Praca terapeutyczna w poradni Po-Moc jest poddawana superwizji.

 • Udziela pomocy małżonkom przeżywającym kryzys w formie spotkań indywidualnych i małżeńskich.

Tel. 605 308 064 (dyżur telefoniczny tylko w środę w godz. 19.00 do 21.00)

Marek:

Trzeźwiejący alkoholik, zaangażowany w ruch Anonimowych Alkoholików (AA).

 • udziela pomocy małżonkom przeżywającym kryzys w formie spotkań indywidualnych i małżeńskich.

Kontakt przez księdza Piotra i doradców rodzinnych.

Z zespołem poradni współpracuje mgr Joanna Grzenia:

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz 4-letniego Studium Psychoterapii w nurcie integracyjnym SPCH, Kursu podstawowego terapii systemowej WTTS. Dyplomowany psychoterapeuta, oligopedagog. Od wielu lat rozwija swoje zainteresowania związane z psychoterapią dziecka z traumą i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Prowadzi:

 • terapię indywidualną dorosłych i dzieci
 • treningi umiejętności społecznych dla dzieci
 • terapią relacji rodzic-dziecko
 • problemami z zakresu psychologii rozwoju dziecka i funkcjonowania w systemie szkolnym.